Bethelschool Waddinxveen

Christelijk onderwijs dichtbij,
open en betrokken.

Bibliotheek Bethelschool

Visie

Christelijk basisonderwijs dichtbij. Door vanuit Gods Woord en Zijn liefde te leven, ontdekken kinderen dat ze van waarde zijn. Vanuit dit perspectief stellen we ons open naar mensen om ons heen. We bereiden leerlingen voor op een plek midden in de maatschappij door samen te spelen, te leren en in een veilige omgeving hun talenten te ontwikkelen.

Samen met ouders, leerkrachten, ondersteuners en bestuur spannen we ons in om elke groep veilig te laten ontwikkelen. Nooit alleen, altijd samen.

Kernwaarden

Geloof hoop en liefde Bethelschool

Geloof, Hoop en Liefde

Betrokken Bethelschool

Betrokken

Betrouwbaar Bethelschool

Betrouwbaar

Verantwoordelijk Bethelschool

Verantwoordelijk

Talent Bethelschool

Talent

Foto met patroon 3 Bethelschool

Onderbouw

Het onderwijs in de groepen 1 en 2 is op spel gebaseerd en opgebouwd uit thema’s met rollenspellen en (knutsel)opdrachten.

Middenbouw

De groepen 3 t/m 5 starten elke dag met een leeskwartier, gevolgd door een dagopening met Bijbelse geschiedenis, gebed en zang.

Bovenbouw

Het leeskwartier en de dagopening vormen ook voor de groepen 6 t/m 8 de start van elke schooldag.

Bestuur

Gespreid leiderschap betekent werken vanuit ieders talent, kennis en ervaring.

Voetballen Bethelschool

Aanmelden?

De Bethelschool is een christelijke school waarin Gods liefde centraal staat. Dit heeft gevolgen voor ons onderwijs en de manier waarop we met elkaar omgaan. Wederzijds vertrouwen en weten waar we als school voor staan, is de sleutel tot een goede schoolkeuze voor uw kind. Een bezoek aan onze school is de beste manier om een goed beeld te krijgen van onze school.

Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Kanjertraining

De Kanjertraining betreft het aanleren van sociale vaardigheden en het bevorderen van onderling vertrouwen.

De vijf Kanjerregels zorgen voor een positief klassenklimaat en rust in de school. Niet alleen leerlingen en leerkrachten, maar ook ouders spelen een belangrijke rol.

Schooltuin en schoolpein

Het schoolplein rondom de Bethelschool nodigt uit tot voetballen, knikkeren, klimmen, verstoppertje spelen of gewoon in de pauze even lekker ontspannen.

Behalve het schoolplein heeft ook de schooltuin een pedagogische functie en er vinden dan ook regelmatig groepsactiviteiten plaats.

Cultuuronderwijs

In onze school  is er veel aandacht voor cultuuronderwijs in allerlei vormen. Lessen en activiteiten rondom muziek, erfgoed, beeldende kunst vinden volop plaats.

Daarnaast krijgt ook dans, theater, drama en film vorm binnen de school. We sluiten hierbij aan op het lokale aanbod en op het  regionale aanbod.

Opvang

De Bethelschool werkt nauw samen met de Christelijke Kinderopvangorganisatie IJgenweis.

Zij verzorgt peuteropvang en buitenschoolse opvang voor kinderen voor en na schooltijd, tijdens vrije studiedagen en in vakanties.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten