Het onderwijs banner bethelschool

Onderbouw

Kleuters ontwikkelen zich sprongsgewijs. Wij werken daarom met een gemengde groep 1/2. Op deze manier maken we ons aanbod zo breed mogelijk en dagen we ieder kind in de zone van zijn of haar naaste ontwikkeling uit. Als de groepen 1/2 vol zijn start er een instroomgroep, meestal voor 3 dagen in de week.

Onderbouw bethelschool
Onderbouw kring bethelschool

Thematisch leren

Een belangrijk kenmerk van het jonge kind is dat het leert door spel. In groep 1/2 werken leerlingen daarom aan de hand van een thema. Bij het uitwerken van de thema’s hanteren wij principes van het Ontwikkelingsgerichte Onderwijs. Leerlingen maken gemiddeld twee tot drie themagerichte (knutsel)opdrachten in de week.

Onderbouw maaike bethelschool

Juf Maaike

"Samen nadenken over een Bijbelverhaal, iedere keer weer een heerlijk begin van de dag."

Themagericht

Het nieuwe thema begint altijd met startactiviteiten. Deze activiteiten zijn vooral bedoeld om kinderen nieuwsgierig en enthousiast te maken, maar ook om aanwezige voorkennis in kaart te brengen. Zo kunnen we de activiteiten zoveel mogelijk op de onderwijsbehoefte van de kinderen afstemmen.

Kinderen mogen meedenken en spullen van huis meenemen om de themahoek in te richten. Ze leren zich te ontwikkelen via rollenspellen door dagelijkse situaties na te spelen. De leerkrachten helpen het spel van het kind verder te ontwikkelen door te observeren en het spel te begeleiden.

Onderbouw ontwikkeling bethelschool

Ontwikkelingsgericht

Bij het kleuteronderwijs werken we met ontwikkelings- en leerlijnen. Leerlijnen zijn: taal, rekenen, spel en motoriek. Een leerlijn laat enkele opeenvolgende doelen zien waar het kind aan werkt. De juf deelt in de weekbrief waar we op dat moment in de klas mee bezig zijn, maar vraag gerust eens aan de juf van uw kind of u de leerlijnen mag inzien. 

De leerkrachten observeren de kinderen tijdens hun spel- en werkmomenten en tijdens kringactiviteiten. Door middel van deze observaties en het invullen van het leerlingvolgsysteem is er duidelijk zicht op de vorderingen van ieder kind. Deze vorderingen bespreken we met u tijdens de ouderavonden. Als we ons zorgen maken over de ontwikkeling van uw kind hoort u dat altijd van ons.   

Onderbouw kind bethelschool

“Als we buitenspelen fiets ik graag rondjes over het plein.”

Het onderwijs aanmelden bethelschool

Aanmelden?

Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek op De Bethelschool, waar hoe we met elkaar omgaan en Gods liefde centraal staan in ons onderwijs.

Downloads

  • Protocol 1
  • Protocol 2
  • Document 1
  • Document 2

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten