Pleinwacht bethelschool

De Bethelschool

Onderwijs in een duurzaam schoolgebouw met een groenblauw schoolplein en educatieve schooltuin

Visie en kernwaarden

Voor onze vereniging is de Bijbel als Woord van God de belangrijkste leidraad bij onderwijs en opvoeding. Onze opvoeding is gericht op de liefde van God door Zijn Zoon Jezus Christus en heeft invloed op de liefde voor elkaar en voor de schepping. 

Onze kernwaarden zijn: Geloof, Hoop en Liefde, Betrokken, Betrouwbaar, Verantwoordelijk, Talentrijk

Kinderen lachen Bethelschool
De school het gebouw bethelschool

Het gebouw

Op het levendige schoolplein van onze school staat kwaliteit centraal. Met een prachtige schooltuin stimuleren we duurzaamheid en verbinding met de natuur. Als afvalvrije school streven we naar een schone en gezonde omgeving.

Kanjertraining

Als school maken wij gebruik van de Kanjertraining. Dit is een lesmethode voor goed burgerschap en het aanleren van sociale vaardigheden. Alle leerkrachten hebben de cursus Kanjertraining gevolgd en zijn gecertificeerd in het geven van Kanjerlessen. 

Opvang, BSO & TSO

De BSO, TSO en peuterspeelzaal vormen een waardevol onderdeel van het onderwijssysteem voor kinderen. BSO biedt vrijetijdsactiviteiten na school, TSO verzorgt de lunchpauze en peuterspeelzaal bereidt de kleintjes voor op de kleuterschool.

Schoolpein fiets Bethelschool
Bestuur Bethelschool

Het bestuur, vereniging en toezicht

Het bestuur van de school, de vereniging en het toezichthoudend bestuur spelen een essentiële rol bij het leiden en sturen van de organisatie. Samen vormen zij de drijvende kracht achter het beleid en de strategieën die de richting van de school bepalen.

Schooltijden

Ons schooltijdenmodel is een variant op het vijf-gelijke-dagenmodel. Dit houdt in dat kinderen van groep 5 t/m 8 elke dag even lang naar school gaan. Uitzondering hierop is groep 1 t/m 4. Zij zijn op woensdag om 12.00 uur uit. De kleuters hebben ook een aantal vrije woensdagen.

Dag Groep 1 t/m 4 Groep 5 t/m 8
Maandag 08.30-14.15 uur 08.30-14.15 uur
Dinsdag 08.30-14.15 uur 08.30-14.15 uur
Woensdag 08.30-12.00 uur 08.30-14.15 uur
Donderdag 08.30-14.15 uur 08.30-14.15 uur
Vrijdag 08.30-14.15 uur 08.30-14.15 uur

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten