Tuinieren Bethelschool
Schoolpein fiets Bethelschool

Gebouw

Schoolplein

Om ons schoolgebouw bevindt zich een zogenaamd groenblauw schoolplein. Dit betekent dat het plein bijdraagt aan een langzame waterafvoer en dat het hemelwater in een groot reservoir onder het schoolplein wordt opgevangen. Het plein bevat veel groen met leuke plekjes om te spelen. Een leerling kan er voetballen, klimmen, klauteren, verstoppertje spelen, knikkeren, of gewoon even lekker chillen; net wat een kind fijn vindt of waar het behoefte aan heeft.

Kwaliteit

Het gebouw is duurzaam gerenoveerd, goed geïsoleerd en goed geventileerd op basis van CO2 waarden. Het heeft een transparante indeling van ruimten en elk lokaal heeft naast zich een extra ruimte voor begeleiding of groepsinstructie. Groep 5 t/m 8 is gesitueerd rondom het leerplein. Dit leerplein wordt ingezet bij allerlei leeractiviteiten, de begeleiding van kinderen en groepswerk. We gebruiken deze ruimte ook bij vieringen en maandopeningen.

Schooltuin

Aan de zijkant van de school bevindt zich een heuse schooltuin. Kinderen die praktisch ingesteld zijn leren hier ontzettend veel van. Verder zijn er in de schooltuin ook allerlei groepsactiviteiten. Elk kind komt af en toe in de schooltuin. We zijn zo heel concreet bezig met de Schepping en willen de tuin in de toekomst daarom graag verder uitbreiden. De schooltuin wordt vakkundig begeleid door een vrijwilliger.

Afvalvrije school

Prullenbakken – gescheiden afvalinzameling – schoonmaken rondom gebouw 

Duurzaamheid is een thema dat we steeds vaker en concreter uitwerken in ons onderwijs. Op bestuursniveau houden we hier bijvoorbeeld rekening mee bij het afsluiten van contracten met leveranciers. In de praktijk betekent het: afval scheiden, PMD zoveel mogelijk beperken en geen werpwerpartikelen in de keuken gebruiken. De leerlingen helpen soms mee om het schoolplein netjes te houden. Verder doen we actief mee aan de opschoonweek in de wijk.