School Bethelschool

Aanmelden

We kijken ernaar uit om u en uw kind te ontmoeten en om samen te verkennen of de Bethelschool de juiste plek is voor de ontwikkeling van uw kind. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen.

Open lesmorgen

Eenmaal per jaar is er een open lesmorgen. Voor dit jaar is dat 16 oktober 2024. Tijdens deze morgen loopt u gewoon de school binnen, drinkt u een kopje koffie en kijkt u  in de groepen. We vertellen u over onze school en laten u graag ervaren hoe de sfeer bij ons op school is.

Wat kan ik verwachten? Voorwaarden en proces

De Bethelschool is een christelijke school. Gods liefde staat centraal. Dat heeft gevolgen voor ons onderwijs en de manier waarop wij met elkaar omgaan.

Op onze website en in de schoolgids staat veel informatie die u kan helpen bij het maken van een goede schoolkeuze voor uw kind. Een bezoek aan onze school is echter de beste manier om een goed beeld te krijgen van onze school. Het is belangrijk dat er wederzijds vertrouwen is en dat u weet waar we als school voor staan. U kunt via het contactformulier een afspraak maken voor een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek.

Het onderwijs lezen bethelschool
Het onderwijs leerhouding bethelschool

Open Christelijk 

Onze school heeft een duidelijk christelijk profiel. We willen school zijn voor kinderen uit christelijke gezinnen, met ouders die zich herkennen in dit profiel. Toch hanteren we geen gesloten toelatingsbeleid. Ook seculiere ouders of andersgelovige ouders kunnen hun kind aanmelden en zijn welkom. Juist daarom is het kennismakingsgesprek belangrijk, zodat er wederzijds heldere verwachtingen zijn. We geloven dat het goed voor kinderen is om met respect met niet- of andersgelovigen om te gaan. We zijn wel een christelijke school. Onze leerkrachten geven het geloof vanuit hun hart door aan de kinderen en leven respect voor als het gaat om andersdenkenden. Dat doen de leerkrachten met tact, wijsheid en fijngevoeligheid. Ongeveer 90 % van onze ouders is aangesloten bij een kerkelijke gemeente of bijbelgetrouwe geloofsgemeenschap.

Inschrijvings-proces

Na het invullen van het contactformulier nemen we contact op om het gesprek in te plannen. Dit gesprek doen we bij voorkeur onder schooltijd en uw kind mag bij dit gesprek aanwezig zijn. Tijdens het gesprek vertellen we u waar de school voor gaat en staat en maken we kennis met elkaar. Ook krijgt u een rondleiding door de school. U kunt uw zoon of dochter vanaf 2 jaar bij ons inschrijven. We waarderen het als u uw kind tijdig opgeeft, zodat wij er een goed beeld van hebben op hoeveel kinderen we kunnen rekenen.

Tijdens het kennismakingsgesprek ontvangt u het inschrijfformulier. Dit mag u ondertekend weer inleveren. De ondertekening houdt in dat u instemt met de regels en identiteit van de school. Dit laatste staat beschreven in een apart document dat u meekrijgt met het aanmeldformulier. Mocht uw kind speciale onderwijsbehoeften hebben, dan kan het zijn dat een extra gesprek noodzakelijk is om te bekijken of onze school de beste plek voor uw kind is.

Ongeveer 8 weken voordat uw zoon of dochter 4 jaar wordt krijgt u van de teamleider onderbouw een vragenlijst toegestuurd. We vragen naar de ontwikkeling van uw kind om de start op de basisschool zo goed mogelijk te laten verlopen. Tegelijkertijd krijgt u informatie over de wenmomenten (meestal twee) en in welke groep uw zoon of dochter welkom is.

Bestuur Bethelschool

Belangrijke informatie

Op het moment dat uw zoon of dochter naar school komt, gaan we ervan uit dat hij/zij overdag zindelijk is. Mocht dat nog niet het geval zijn, dan kan uw kind (nog) niet naar school. Indien dit het geval is, horen we dat graag tijdig van u. De juf zal de klas namelijk niet verlaten om kinderen te verschonen. Is uw kind (nog) niet zindelijk vanwege een lichamelijke afwijking of beperking? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden op school te bespreken. Ook dan vragen wij u ons tijdig te informeren.

Onze wens is dat uw kind zich snel thuis zal voelen bij ons op school. Wanneer uw kind ongeveer 6 weken op school zit krijgt u een uitnodiging voor een gesprek. Tijdens dit gesprek willen we u iets vertellen over de eerste schoolweken van uw kind, zijn we heel benieuwd naar de ervaringen die u thuis hoort en bespreken we de vragenlijst die u ingevuld heeft voordat uw kind naar school kwam.

Als u over bovenstaande informatie nog vragen heeft, kunt u zich wenden tot teamleider onderbouw: juf Lianne van der Spek.

Voetballen Bethelschool

Aanmelden

Een bezoek aan onze school is de beste manier om een goed beeld te krijgen van de faciliteiten, leerkrachten en sfeer op onze school. Het is belangrijk dat er wederzijds vertrouwen is en dat u weet waar we als school voor staan. Wij nodigen u daarom graag uit voor een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek.

Na het invullen van het contactformulier nemen we contact op om de kennismaking in te plannen. Dit gesprek doen we bij voorkeur onder schooltijd. Tijdens dit gesprek vertellen we u waar de school voor gaat en staat, krijgt u een rondleiding en maken we nader kennis met elkaar. Uw kind is bij dit gesprek ook van harte welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten