Visie kinderen bethelschool

Kanjertraining

Als school maken wij gebruik van de Kanjertraining. Dit is een lesmethode voor goed burgerschap en het aanleren van sociale vaardigheden. Alle leerkrachten hebben de cursus Kanjertraining gevolgd en zijn gecertificeerd in het geven van Kanjerlessen. De training bevordert het onderlinge vertrouwen en dit vertrouwen is de basis voor rust in onze school. Deze rust maakt het enerzijds voor kinderen mogelijk om tot leren te komen, anderzijds stelt het onze leerkrachten in staat goed les te geven.

Wat is een Kanjertraining?

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden en waar nodig te verbeteren. Kanjertraining kenmerkt zich door een nauwe samenwerking van kinderen, leerkrachten én ouders. Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid. 

Kanjerregels

De vijf Kanjerregels waaraan iedereen zich dient te houden bespreken we regelmatig in de groep, op het schoolplein en zelfs daarbuiten. De onderstaande Kanjerregels zijn ook duidelijk zichtbaar in de klaslokalen:

  1. We vertrouwen elkaar
  2. We helpen elkaar
  3. We werken samen
  4. We hebben plezier
  5. We doen mee

Thema's

Thema’s die in de lessen worden behandeld zijn: positief over jezelf en de ander denken, grenzen stellen, omgaan met gevoelens en emoties, uitleg van de vijf kleuren petten, elkaar vertrouwen en samenwerken, wat is pesten en hoe kunnen we dit voorkomen? 

Ouders

Ouders zijn van groot belang bij het bevorderen van een positief klassenklimaat. Praat altijd met respect over alle kinderen en nodig eens een kind uit dat niet zo vaak een speelafspraakje heeft. Ouders van kinderen die gepest worden of pestgedrag vertonen vragen we dit probleem zo snel mogelijk bij de desbetreffende leerkracht aan te kaarten. Bij elk soort probleem nodigen we ouders van harte uit om op school met de leerkracht te komen praten. Dit helpt bij het samen zoeken naar mogelijke oplossingen. We hechten dan ook veel waarde aan openheid tussen ouders en leerkrachten.

Kanjertraining poster bethelschool
Kinderen vergrootglas Bethelschool

Word deel van ons leeravontuur

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten