Het onderwijs kinderen bethelschool

Opvang

BSO

Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang voor kinderen voor- en na schooltijd, op vrije studie dagen en in de vakantie. Christelijke Kinderopvang IJgenweis biedt in ons eigen schoolgebouw buitenschoolse opvang aan. De kinderen gaan rechtstreeks en veilig vanuit hun schooldag door naar de opvang. De pedagogisch medewerkers bieden een divers aanbod van activiteiten, zowel binnen als buiten. 

Heeft u interesse in buitenschoolse opvang of wilt u meer informatie? Mail dan naar bso@kovijgenweis.nl.

TSO

In ons schooltijdenmodel is er een half uur pauze. Leerlingen mogen gedurende deze pauze naar huis om te eten. De praktijk wijst echter uit dat alle kinderen graag op school blijven.

De leerkrachten nemen het eetmoment voor hun rekening en combineren dit met een lichte vorm van educatieve activiteiten. Denk daarbij aan:

  • een moment van bezinning, passend bij de identiteit van de school
  • een taalactiviteit zoals voorlezen
  • een sociaal moment
  • een stukje actualiteit kijken in het kader van begrijpend lezen

Daarna spelen de kinderen een half uur buiten.

Bibliotheek Bethelschool
Onderbouw Bethelschool

Peuterspeelzaal

De peuteropvang vanuit Christelijke Kinderopvang IJgenweis bevindt zich inpandig. IJgenweis werkt vanuit christelijke normen en waarden. Een aantal ochtenden in de week bieden zij opvang aan voor kinderen in de leeftijd van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar. De pedagogisch medewerkers bieden kinderen uitdaging aan door middel van verschillende activiteiten die de sociaal-emotionele, motorische en taalontwikkeling stimuleren. Kinderen spelen samen met leeftijdsgenootjes en worden spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Op www.kovijgenweis.nl vindt u meer informatie en vraagt u een rondleiding aan.

We vinden een goede overdracht van de peuterspeelzaal naar de Bethelschool erg belangrijk. Met toestemming van de ouders deelt de peuterspeelzaal algemene informatie over de ontwikkeling van uw kind. Vaak is deze informatie aangevuld met observaties of een uitdraai van het registratiesysteem. Deze overdracht, samen met de door u ingevulde vragenlijst, geeft ons als leerkrachten een compleet beeld van uw kind. De samenwerking met IJgenweis zorgt voor een warme en soepele overdracht en dus ook voor de best mogelijke start op school.

Kinderen vergrootglas Bethelschool

Word deel van ons leeravontuur

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten