Visie kinderen bethelschool

Bestuur 

Wij werken graag aan een lerende cultuur waarbij nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding leiden tot een vorm van expertise. Deze cultuur beperkt zich niet alleen tot de klas, maar richt zich juist op de volledige breedte van het onderwijs op school. We groeien als team elke dag weer. En dat past uitstekend bij besturen door middel van gespreid leiderschap: het erkennen van potentie en leemtes, initiatieven nemen en - al werkende - onderweg zijn naar waar we naar toe willen. 

Elk mens heeft namelijk een eigen arsenaal aan talent, kennis en ervaring. Niet alleen onze leerlingen dagen we uit om daarmee aan de slag te gaan! Ook leerkrachten krijgen de gelegenheid om met deze bagage eigenaarschap te tonen. In de diversiteit van ons team vinden we het belangrijk dat iedereen zijn of haar gaven inzet. Soms georganiseerd of gevraagd, andere keren juist spontaan. 

Het leiderschap van de Bethelschool ligt dus formeel bij de schoolleider, maar op veel thema’s ook bij de teamleden. Gespreid leiderschap stimuleert dat alle teamleden hun professionele ruimte in kunnen én mogen nemen. Het is de taak van de schoolleider om aan te moedigen en grenzen te bewaken. De teamleden nemen ruimte en stemmen af. Op deze manier is iedereen betrokken bij het vormgeven van ons onderwijs.

Bestuur Bethelschool

 Vereniging en rol toezichthoudend bestuur

Vereniging

De Bethelschool en de Rehobothschool gaan uit van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Nederlands Hervormde Christelijke Scholen te Waddinxveen. Deze vereniging is opgericht in 1936. Het doel van de vereniging is het in stand houden van basisscholen die de Bijbel als het Woord van God als grondslag erkennen, zoals verwoord in de drie formulieren van Enigheid.

Kinderen vergrootglas Bethelschool

Toezichthoudend bestuur

Het toezichthoudend bestuur is gekozen vanuit de ledenvergadering en vervult daarmee de functie van bevoegd gezag. De vereniging draagt in feite het besturen op aan de gekozen bestuurders. De verantwoordelijkheid van het bestuur is om namens de leden van de vereniging ervoor te zorgen dat de scholen hun doel bereiken, zoals verwoord in de missie en visie van de scholen. 

Voor de uitvoering van de bestuurlijke verantwoordelijkheid is gekozen voor een toezichthoudend bestuur. Dit houdt in dat het bestuur de kaders voor het beleid vastlegt en erop toeziet dat het opgestelde beleid uitgevoerd wordt. De dagelijkse leiding en de uitvoering van het beleid is gemandateerd aan de directeuren-bestuurders van de scholen. 

De leden van ons toezichthoudend bestuur zijn:

  • Voorzitter: Dhr. M. C. (Marco) de Rooij
  • Secretaris: Mw. N. (Nathalie) Matze-Noorlander
  • Penningmeester: Dhr. W. (Willem) Anker
  • Bestuurslid: Dhr. I.C. (Christian) Hokke
  • Bestuurslid: Mw. D.K. (Davita) de Jonge-Dijkstra
  • Bestuurslid: Dhr. C. (Corné) van der Kruijt
  • Bestuurslid: Dhr. A.J. (Bram) Poot

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten