Het onderwijs banner bethelschool

Bovenbouw

De bovenbouw van de Bethelschool bestaat uit groep 6 t/m 8. We beginnen de dag met een kwartier lezen. Daarna start de dagopening met Bijbelse geschiedenis, het zingen van christelijke liederen/psalmen en gebed. Eén per week wordt gebruik gemaakt van Namen en Feiten om de belangrijkste Bijbelse gebeurtenissen te leren. De kernvakken, denk aan rekenen, taal en wereldoriëntatie, staan vervolgens op het programma. 

Bovenbouw lokaal bethelschool
Bovenbouw groep bethelschool

Instructieniveaus's

De instructies worden daar waar nodig op drie verschillende niveaus gegeven. Bij rekenen maken we gebruik van groepsdoorbrekend werken. Bij instructies passen we digitale en visuele ondersteuning toe. Er wordt door leerlingen zelfstandig op basis van een weektaak gewerkt. De leerlingen leren zich verantwoordelijk te voelen voor en eigenaar te zijn van hun werk. Ze leren kritisch naar hun eigen werk te kijken en ze leren te plannen.

Bovenbouw maik bethelschool

Meester Maik

“Ik vind het mooi om kinderen te mogen begeleiden in hun ontwikkeling en hen tegelijkertijd voor te bereiden op de samenleving waarin zij terecht gaan komen, wetend dat zij geliefd zijn door God de Schepper.”

Sociaal-emotionele focus

Behalve aan cognitieve vaardigheden werken we ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hiervoor gebruiken we de Kanjertraining. Vanaf groep 7 wordt gebruik gemaakt van een agenda. Voor verschillende vakken krijgen de leerlingen huiswerk. 

In groep 8 wordt in februari de Doorstroomtoets afgenomen. De leerkrachten van groep 8 voeren gesprekken met de ouders over de keuze van vervolgonderwijs voor hun kind. Aan het einde van groep 8 gaan de leerlingen op een 3-daags schoolkamp en de basisschoolperiode wordt op een feestelijke en memorabele manier afgesloten met een afscheidsavond met musical.

Bovenbouw les bethelschool
Het onderwijs aanmelden bethelschool

Aanmelden?

Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek op De Bethelschool, waar hoe we met elkaar omgaan en Gods liefde centraal staan in ons onderwijs.

Bovenbouw kind bethelschool

“Op mijn chromebook maak ik spelling, ik zie meteen wat ik goed doe.”

Downloads

  • Protocol 1
  • Protocol 2
  • Document 1
  • Document 2

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten