Elk kind heeft talenten. We proberen deze talenten te ontdekken en tot bloei te brengen. Ons onderwijsaanbod is daarom gedifferentieerd. In onze school werken we aan brede talentontwikkeling. Hoofd, hart en handen mogen gebruikt en ingezet worden. We werken hierbij aan eigenaarschap van kinderen voor hun eigen ontwikkeling.

In ons schoolplan is talentontwikkeling een speerpunt.

In onze school houden we talent-ontdek-middagen. Deze middagen zijn groepsdoorbroken en kinderen kunnen keuzes maken uit verschillende workshops en activiteiten die te maken hebben met brede talentontwikkeling. Opa's en oma's en ouders die iets van hun beroepspraktijk willen laten zien helpen ons het aanbod compleet te maken.

Te denken valt hierbij aan techniek, creativiteit, kookkunst, beroepspraktijken in de bouw, sport, cultuur, zorgactiviteiten en nog veel meer.