Het onderwijs banner bethelschool

Onderwijs en inclusiviteit

Op de Bethelschool geloven we dat God onze Schepper is. Door Zijn trouw en liefde mogen we elke dag ons werk doen, van Hem getuigen en van de kinderen houden. We geloven dat Hij ons werk zegent. We wijzen de kinderen op de hoopvolle toekomst die er is als zij Jezus volgen.

Het onderwijs lezen bethelschool
Het onderwijs leerhouding bethelschool

Kindgerichte ontwikkeling

Vanuit deze basiswaarden werken we op de Bethelschool aan de ontwikkeling van de kinderen. We helpen kinderen bij het groeien naar zelfstandigheid en naar het leren verantwoordelijkheid te nemen. We stimuleren kinderen om zich breed te ontwikkelen. Met Talentmomenten laten we leerlingen allerlei talenten ontdekken.

Stimuleren van leerhouding

Leren is echter niet altijd even leuk. Leren is soms ook worstelen, volhouden en je stevig in iets vastbijten. De ontwikkeling van deze essentiële houding voor het leven stimuleren we door groeitaal toe te passen: kinderen leren er woorden aan te geven. In de leerkuil wordt immers geleerd en van fouten maken leren we altijd!

Veiligheid is voor ons voorwaarde. Daarom zijn we duidelijk over wat we van onze leerlingen verwachten. We bieden een veilige omgeving en duidelijke structuur. Dat geeft kinderen rust en overzicht. We werken elke dag aan een open en warm pedagogisch klimaat. Onze school is gecertificeerd Kanjerschool. Hierdoor zijn we goed toegerust om te werken aan een positieve sfeer en bevorderend klassenklimaat.

Het onderwijs rekenen bethelschool
Het onderwijs groepsdoorbrekend rekenen bethelschool

Groepsdoorbrekend rekenen

Waar mogelijk houden we rekening met – en sluiten we zoveel mogelijk aan op – de verschillende niveaus van kinderen. Daarom geven we groepsdoorbrekend rekenen. Wat houdt dit in? Leerkrachten geven alle kinderen instructies en coachen de kinderen bij hun leerproces. Kinderen die extra zorg nodig hebben krijgen dat. 

Samenwerkingsgericht

Mocht ons onderwijs en de zorg die wij op school leveren niet het gewenste resultaat opleveren, dan kijken we eerst of we met deskundig advies en eventueel ambulante hulp dit alsnog kunnen bereiken. We denken in oplossingen in plaats van problemen. Pakt een oplossing bij de Bethelschool zelf niet goed uit? Dan zoeken we samen met de ouders naar een plek waar het kind beter tot zijn of haar recht komt. We werken dan samen met Berséba; een landelijk samenwerkingsverband van reformatorische scholen voor basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs. 

Verbeteringsgericht

Wij zien de school als een oefenplaats, een plaats waar leerlingen samen leren en ontwikkelen. Leren doen we nooit alleen, maar juist met elkaar. Samen werken en samen leren is een groepsproces waarin elk kind een eigen rol in heeft. Daarom gaan we respectvol met elkaar om en waarderen we elkaars talenten. Ouders zien we hierbij niet als klanten die op afstand blijven. We werken immers samen aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. In onze communicatie zijn we daarom open en transparant. We betrekken ouders op het groepsgebeuren en hun betrokkenheid is dan ook een belangrijke succesfactor van goed onderwijs. 

Het onderwijs aanmelden bethelschool

Aanmelden?

Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek op De Bethelschool, waar hoe we met elkaar omgaan en Gods liefde centraal staan in ons onderwijs.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten