Anti-pestprotocol

Onze school hecht grote waarde aan een gezond en veilig pedagogisch klimaat. We hanteren een duidelijk anti-pest-protocol.

Elk jaar maken we hierover in de groep duidelijke afspraken met de kinderen.

Op onze school  zijn juf Maaike en juf Lianne Anti-pestcoördinatoren