Ouders hero bethelschool

Verlof aanvragen

U kunt extra verlof aanvragen in de situaties zoals beschreven in onderstaande ouderfolder. Het verlof dient tijdig, zes weken van te voren te worden aangevraagd. Als u twijfelt of behoefte hebt aan overleg, dan kunt u ook contact opnemen met de bureau leerlingzaken van gemeente Waddinxveen. Zie hiervoor Home - Bureau Leerlingzaken (leerlingzakenmh.nl) Op deze website leest u alles over leerplicht.

U kunt voor verlofaanvragen gebruik maken van het document in de bijlage, of een formulier ophalen bij de directie. In het bijgevoegde verzuimprotocol van gemeente Waddinxveen staat precies beschreven volgens welke richtlijnen onze school handelt. 

De leerplicht geldt voor kinderen vanaf vijf jaar. Voor kinderen tot vijf jaar geldt dat we flexibeler met de leerplicht mogen omgaan. Dit betekent niet dat een vierjarig kind regelmatig een vrije dag mag opnemen. Naar de letter van de wet is dit wel mogelijk, maar we vinden dit als school niet wenselijk. De flexibiliteit in de wet voor de vierjarigen is vooral bedoeld voor kinderen die het nog niet direct hele dagen volhouden op school. Zo kunnen we ze rustig de tijd te geven om dit op te bouwen. U gaat, door uw kind op school te doen ook een relatie met onze school aan. Als school willen we aangeven dat het niet wenselijk  is voor de groep, voor de juf en voor het kind zelf als een vierjarig kind regelmatig niet op school. Het kind is later dan anderen klaar met werkjes, instructies moeten herhaald en het kind heeft zo minder onderwijstijd en de juf moet dingen dubbel doen. Daarom is onze dringende vraag aan u, om vakantieverlof of zomaar-een-daagje-vrij-nemen te beperken tot het minimum als uw kind nog geen vijf jaar is.

In de eerste twee weken na de zomervakantie mag er in het geheel geen verlof worden verleend, anders dan om gewichtige redenen. Dit is belangrijk om het groepsproces alle ruimte te geven. In de eerste weken moet je dat proces zo min mogelijk onderbreken.

Onder schooltijd op vakantie zonder toestemming (luxe verzuim):

Indien ouders hun kind(eren), zonder toestemming van de schooldirectie of na weigering van het verlof door de directie, laten verzuimen, is de directie verplicht hiervan schriftelijk melding te doen bij de leerplichtambtenaar. Dat gebeurt dus ook. De leerplichtambtenaar maakt hierna proces-verbaal op.

Het Openbaar Ministerie legt hiervoor een geldboete van (meestal) €100,- per kind per dag of dagdeel op. Indien er eerder proces-verbaal voor luxe verzuim is opgemaakt, zult u gedagvaard worden om voor de rechter te verschijnen. Verlof wordt alleen door de directie verleend. 

Verlof aanvraag

Vul dit formulier volledig in en u ontvangt reactie op de aanvraag.

Gegevens van de aanvrager : ouder(s)/verzorger(s)
Gegevens van de leerplichtige leerling(en) uit hetzelfde gezin voor wie vrijstelling wordt gevraagd
Gegevens van de gevraagde vrijstelling wegens een gewichtige omstandigheid (vakantie valt hier niet onder):

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten