We werken met heldere en hoge verwachtingen van kinderen. Duidelijke spel- en gedragsregels zorgen voor doelgerichtheid en helpen mee aan een positief pedagogisch klimaat. In onze oudercommunicatie proberen we betrokkenheid en duidelijkheid te verbinden. We zijn transparant in ons handelen.

We werken o.a. met enkele hele simpele maar heldere afspraken uit de Kanjertraining:

 

En om een situatie met elkaar te evalueren met elkaar, dan is het van belang dat:

- jijzelf het een goed idee  vindt,

- je klasgenootjes het ook kunnen waarderen,

- je leerkracht het ook fijn vindt en...

- je ouders er ook trots op kunnen zijn.

Als er één partij het niet kan waarderen, dan is het toch geen goed idee geweest om je zo te gedragen...

Bij deze praktische regels laten we ons inspireren en leren door wat God van ons vraagt:

Heb Mij lief boven alles en heb je naaste(n) lief als jezelf!

De Tien geboden zijn voor ons de norm voor ons handelen.