Iedere dag, met uitzondering van de woensdag, is er gelegenheid voor uw kinderen om tussen de middag op school hun meegebrachte lunch te gebruiken. Tijdens en na de lunch wordt toezicht gehouden door een of meerdere overblijfjuffen/ overblijfkrachten. Om 13.00 uur wordt het toezicht op de kinderen overgedragen aan een leerkracht.

Als uw kind(eren) geregeld van de TSO gebruik maken, kunt u aangeven op welke dag u wilt meedraaien in het overblijfrooster. Hiervoor ontvangt u een vrijwilligersvergoeding.

Om gebruik te kunnen maken van de TSO registreert u zich in het systeem "Overblijven met Edith". U doet dat via de website www.overblijvenmetedith.nl. De kosten voor 1 keer overblijven zijn € 2,00. Middels automatische incasso wordt de factuur achteraf verrekend. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig aan- en afmelden van de kinderen voor de overblijf. Uiterlijk kan dat tot 9:00 uur op de dag van het overblijven. Bij niet tijdig aanmelden wordt € 0,50 extra in rekening gebracht.

Ten slotte adviseren we u om de jongste leerlingen niet te vaak te laten overblijven. Ervaring leert ons dat het voor deze jonge kinderen een te lange schooldag wordt.

Hebt u vragen, tips of opmerkingen over het overblijven? Neemt u dan contact op met onze overblijfcoördinator Goverdien Steller tel. 0182-785098.

De werkwijze bij het overblijven is vastgelegd in het overblijfreglement. Dit reglement is op de website te vinden. Als u uw kind aanmeldt om te laten overblijven, gaan wij ervan uit dat u bekend bent met de inhoud van het reglement en akkoord gaat met de geldende afspraken.

N. B. In verband met een ernstige pinda-allergie bij een van de kinderen is besloten dat pindakaas voorlopig niet gegeten mag worden bij ons op school.

Klik hieronder op de afbeelding voor een handleiding hoe u moet inschrijven: