Het schooltijdenmodel waarvoor is gekozen kan het best getypeerd worden als een variant op het 'vijf-gelijke-dagen-model': de kinderen van groep 5 t/m 8 gaan elke dag even lang naar school. Uitzondering daarop is groep 1 t/m 4. Zij zijn op woensdag om 12.00 uur uit. De kleuters hebben ook een aantal vrije woensdagen.

Het schooltijdenmodel is geen continue-rooster. In een continue-rooster heeft u geen keus of u tussen de middag uw kind thuis laat eten of niet. Dat heeft u in ons model nog wel: er is een half uur plein pauze.

In het gekozen model nemen leerkrachten het eetmoment voor hun rekening, gepaard gaand met licht educatieve activiteiten. Denk daarbij aan een moment van bezinning, passend bij de identiteit van de school, een taalactiviteit als voorlezen, een sociaal moment, een stukje actualiteit kijken in het kader van begrijpend lezen. 

De pauze, op twee pleinen, 'plein groep 1 en 2' en 'plein groep 3 t/m 8' organiseren we met ouders. Als uw kind op school blijft verwachten we dat u meedraait in het pleinrooster. Per gezin is de verwachting dat er 6 tot 8 beurten per jaar nodig zijn.  Momenteel is gemiddeld 6 beurten per gezin voldoende. Met behulp van de website bethel.inzetrooster.nl kunt u zelf inschrijven op de dagen dat u beschikbaar bent. Ook vragen we eventueel aan u wie er meer beurten willen invullen. Zo ontstaat er ook continuïteit in de pleinwacht. Indien er meerdere beurten (meer dan 6) worden vervuld, wordt hiervoor een vergoeding ontvangen.

Terwijl er op elk plein twee ouders pleinwacht lopen is er één teamlid dat op het plein van groep 3 tm 8 aanwezig is om te ondersteunen en waar nodig bij incidenten de verbinding met de leerkrachten te maken.

Deze vormgeving van tussenschoolse opvang is opgenomen in een 'pauze-regeling'. Deze regeling komt hierop neer:

* U mag uw kind thuis opvangen;

* Laat u uw kind op school pauzeren, dan verwachten we van u dat u per gezin, ongeacht het aantal kinderen op school ongeveer 6 pleinbeurten vervult en een kleine bijdrage betaalt;

* Ouders die meer beurten willen invullen (20 of 40) zorgen voor continuïteit tijdens de pauze. Zij krijgen voor het aantal beurten >6 een vergoeding over schooljaar 2022-2023 is dit € 5,- en voor schooljaar 2023-204 is dit € 7,50 (zijnde € 5,00 per uur), uitgaande van de normen vrijwilligersvergoeding van de belastingdienst.

* We maken gebruik van bethel.inzetrooster.nl om de beurten flexibel en efficiënt in te roosteren;

* Onderling beurten overnemen van elkaar mag; we vragen u dit ook onderling af te rekenen, als richtlijn wijzen we naar de eerder genoemde bedragen; dit kan gemakkelijk via bethel.inzetrooster.nl

* Voor de meer-beurten, benodigde VOG’s, coördinatie, koelkasten en spelmaterialen die deze vorm van TSO kost betalen ouders een kleine bijdrage, te weten: 

Gezinnen met 1 kind € 25,-

Gezinnen met 2 kinderen € 40,-

Gezinnen met 3 kinderen of meer € 55,-

Deze bedragen worden via de jaarlijkse factuur van schoolreis en vrijwillige ouderbijdrage afgerekend. U kunt indien gewenst gespreid betalen. Bij de start van het schooljaar ontvangt u een document met pleinregels, tips en trucs, spelsuggesties en een instructie.