Onze schooltijden 

Dit zijn onze schooltijden:

• De kleutergroepen hebben nog 9 vrije woensdagmorgens, te weten:

23 september 2020              24 maart 2021

14 oktober 2020                   21 april 2021

18 november 2020               9 juni 2021

27 januari 2021                    23 juni 2021

17 februari 2021