Onze schooltijden vanaf cursus 2018- 2019

Na rijp beraad en een stevig bezinningsproces wijzigen onze schooltijden. Dit worden de nieuwe schooltijden:

Onderstaand model is het tussenmodel. Dit geldt in cursus 2018-2019 en 2019-2020. Daarna is er op woensdag een andere eindtijd voor de onderbouw. ( waarschijnlijk 11.30 of 11.45 uur) 

 

Het besluit is toegelicht in een brief aan ouders. ( Op woensdag heeft later een mutatie plaatsgevonden)