Schooltijden

Onze schooltijden zien er als volgt uit: ( deze wijzigen per 1-08-2018, zie hieronder)

Ochtendpauze: groep 3, 7, 8 van 10.25 - 10.40 uur, groep 4, 5, 6 van 10.40 - 10.55 uur

Toezicht op het schoolplein: Iedere dag wordt er door een of twee van de groepsleerkrachten toezicht gehouden op het schoolplein van 8.15 - 8.30 uur, van 10.25 - 10.55 uur en van 13.00 - 13.15 uur. Na schooltijd houden de collega’s uit groep 1 en2 toezicht tot de kleuters zijn opgehaald.

Kleuters zijn vanaf 10 minuten voor aanvang van de lessen welkom in de klas. De groepsleerkracht is dan aanwezig om toezicht te houden.

In 8 leerjaren wordt er minimaal 7520 uur lesgegeven.

Onze schooltijden vanaf cursus 2018- 2019

Na rijp beraad en een stevig bezinningsproces wijzigen onze schooltijden. Dit worden de nieuwe schooltijden:

Bovenstaand eindmodel is het model waar we naar toe groeien. In de cursus 2018-2019 en 2019-2020 geldt een tussenmodel:

De eerste twee jaar verschilt de onderbouwlestijd. Groep 1 t/m 4 is om 12.00 uur uit.

Het besluit is toegelicht in een brief aan ouders.

Brief eindbesluit schooltijden