Om goed onderwijs te verzorgen werkt onze school met persoonsgegevens van haar leerlingen. Op de Bethelschool wordt zorgvuldig met deze gegevens omgegaan. De persoonsgegevens van uw kind worden alleen gebruikt voor organisatorische-, onderwijskundige- en pedagogische doeleinden. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

In de documenten hieronder kunt u lezen hoe we dit op onze school hebben geregeld.

De Bethelschool heeft Functionaris gegevensbescherming (ook wel ‘FG’) aangesteld. Dit is een onafhankelijk persoon van buiten de schoolorganisatie. De FG van de Bethelschool heeft de volgende taken:

  • De medewerkers en bestuurders van de Bethelschool informeren en adviseren over eisen en verplichtingen van de privacywetgeving;
  • Controleren of de school zich houdt aan de privacywetgeving en creëren van bewustwording rondom privacy.
  • Advies geven over een ‘gegevensbeschermingseffectbeoordeling’ (ook wel: Privacy Impact Assessment of een Data Protection Impact Assessment);
  • Overleggen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u vragen over de bescherming van persoonsgegevens neem dan contact op met de schoolleider.

Wilt u liever contact met de FG, stuur dan een mail naar functionarisgegevensbescherming@nhswaddinxveen.nl.