Opvang

Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang voor kinderen voor- en na schooltijd, op vrije studiedagen en in vakanties. IJgenweis biedt een BSO in ons eigen schoolgebouw. Nadat we eerder met alle de partijen contact hebben gehad inzake hun plannen met BSO en Peuterspeelzaalwerk in en om de Bethelschool heeft IJgenweis aangegeven de ambitie te hebben te starten met BSO en mogelijk dat uit te breiden naar Peuterspeelzaalwerk. Dat laatste gaat starten in september. IJgenweis is een creatieve onderneming die qua identiteit en pedagogische doelstelling nauw aansluit op wat de in de Bethelschool voor ogen hebben. Op hun website http://www.kdvijgenweis.nl/bso.html leest u meer hierover. In het nieuwe schoolgebouw krijgen zij een prominente plek.

Onze school heeft nu dus twee overeenkomsten afgesloten:

1.    Een overeenkomst met BSO IJgenweis. IJgenweis biedt voor- en naschoolse opvang aan voor kinderen van de Bethelschool en de Rehobothschool. Naast BSO is IJgenweis een kinderopvangorganisatie. De samenwerking gaat verder dan met andere BSO’s. Niet alleen wordt er rekening gehouden met roostertijden, studiedagen en vrije dagen. Ook inhoudelijk gaan we ontdekken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Telefonisch bereikbaar via tel: 0182 - 63 79 85 of info@kdvijgenweis.nl

2.    Een overeenkomst met de BSO ‘Zie Uit’. Deze Christelijke BSO is er sinds 2011. Voor meer informatie kunt u bellen met 06-30849079 of kijk op www.zieuit.nl

In de overeenkomst is vastgelegd dat beide instellingen opvang bieden, aansluitend op onze schooltijden en dat er opvang geboden wordt als onze school bijvoorbeeld een studiemiddag heeft.