Opvang

Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang voor kinderen voor- en na schooltijd, op vrije studie dagen en in de vakantie. Chr. KOV IJgenweis biedt buitenschoolse opvang aan in ons eigen schoolgebouw. De pedagogisch medewerkers bieden een divers aanbod van activiteiten zowel binnen als buiten. Heeft u interesse in buitenschoolse opvang of wilt u meer informatie? Mail dan naar bso@kovijgenweis.nl.

Naast buitenschoolse opvang biedt Chr. KOV IJgenweis ook ochtenden peuteropvang voor kinderen in de leeftijd van 2 jaar en drie maanden tot 4 jaar. De pedagogisch medewerkers bieden kinderen uitdaging aan door middel van verschillende activiteiten die de sociaal- emotionele, motorische- en taalontwikkeling stimuleren. Kinderen leren samen spelen met leeftijdsgenootjes en worden spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Heeft u interesse in peuteropvang of wilt u langskomen voor een rondleiding en meer informatie? Mail dan naar peuteropvang@kovijgenweis.nl.

Chr. Kinderopvang IJgenweis werkt vanuit Christelijke normen en waarden. Voor meer informatie over de organisatie en werkwijze verwijzen we u graag door naar de website www.kovijgenweis.nl.