Kennismaken

Het is goed als ouders eerst kennismaken voordat zij besluiten hun kind op onze school in te schrijven. U vertrouwt uw kind immers aan de zorgen van school toe en dan is het belangrijk dat er vertrouwen is en dat u weet waar we als school voor gaan en voor staan!

U kunt daarom een informatiepakket aanvragen via de directie: 0182-617811 of directie@nhsbethel.nl In dat pakket zit o.a. een schoolgids, een nieuwsbrief en ook een inschrijfformulier. ( ook hieronder te downloaden)

Vervolgens maakt u een afspraak met de directie voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt verteld waar de school voor gaat en voor staat en maken we kennis met elkaar. We zijn in u en in uw kind geïnteresseerd. Belangrijk aspect van onze school is dat we een school willen zijn waar Gods liefde centraal staat. Ouders vragen we om de grondslag van de school te onderschrijven, dan wel te respecteren. ( zie omschrijving identiteit hieronder) Een ander belangrijk gesprekspunt is de vraag  welke 'onderwijsbehoefte' uw kind heeft. Mocht het zo zijn dat we niet aan de onderwijsbehoefte van uw kind kunnen voldoen, dan zullen we op zoek gaan naar de meest geschikte plek voor uw kind om passend onderwijs te kunnen ontvangen.  Uw kind mag uiteraard bij dit gesprek aanwezig zijn, meestal duurt een kennismakingsgesprek ongeveer drie kwartier.

U kunt er onder normale omstandigheden ook voor kiezen om  een open lesmorgen te bezoeken tussen 8.30 uur en 12.00 uur. U kunt zo een indruk krijgen van onze school. Tijdens de open lesmorgen is zowel de directie als de Teamleider onderbouw beschikbaar om één en ander te vertellen over de school. Ook kunt u een kijkje in de klassen nemen. Door de corona-maatregelen zijn we noodgedwongen aangewezen op twee filmpjes die een indruk geven van ons nieuwe schoolgebouw:

https://youtu.be/RDcKlTzrG0c

https://youtu.be/3jkEsMGqkdA

We waarderen het buitengewoon als u uw kind tijdig opgeeft. Voor ons betekent tijdig: als het kind 2 jaar is geworden. Hoe meer ouders hun kind tijdig opgeven, hoe beter zicht er is op welke kinderen er wanneer instromen. Dat maakt dat we de formatie van het team ook goed daarop kunnen afstemmen. Gezien de toestroom van kinderen is dit voor ons van groot belang. Deze opmerking geldt ook voor ouders die al kinderen op onze school hebben.