Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u van ons een inschrijfformulier. Na inlevering van dit ingevulde formulier ontvangt u binnen 6 weken van ons een bevestiging dat uw kind bij ons op school staat ingeschreven. Wilt u zelf even contact met ons opnemen als u deze bevestiging niet heeft ontvangen? Zo zorgen we ervoor dat elke inschrijving goed wordt afgehandeld.

U hoort tijdig van ons wanneer het moment van kennismaken met de juf en de kinderen en de eerste schooldag is. We kiezen ervoor om alle kinderen die in een bepaalde maand jarig zijn, tegelijk te laten instromen. Dit betekent dat uw kind soms net voor of net na zijn of haar 4e verjaardag bij ons op school kan starten. U ontvangt 6 weken voor het eerste kennismakingsmoment in de nieuwe groep van ons een vragenlijst met vragen over de ontwikkeling van uw kind. Wij stellen het zeer op prijs wanneer u deze lijst zo goed mogelijk invult. Deze vragenlijst geeft ons belangrijke informatie over uw kind, zodat we vanaf het allereerste moment zo goed mogelijk aan de onderwijsbehoefte van uw kind kunnen voldoen. Bij deze vragenlijst ontvangt u ook verdere informatie, zoals een fotoboekje voor uw kind en informatie over de Kanjertraining en de Tussenschoolse Opvang.

Het streven is om kinderen in te laten stromen in een bestaande groep 1. Omdat dit afhangt van de aantallen kan het zijn dat dit niet mogelijk is. Er wordt dan een aparte instroomgroep gestart. We streven ernaar om een kind niet langer dan 2 maanden na zijn 4e verjaardag te laten instromen. Als een instroomgroep niet al te groot is, kiezen we er soms ook voor om u en uw kind de mogelijkheid te bieden net iets voor zijn of haar 4e verjaardag in te stromen. Dit doen we uiteraard altijd in overleg.

Bekijk hier de filmpjes die onze school van binnen en van buiten laten zien:

https://youtu.be/RDcKlTzrG0c

https://youtu.be/3jkEsMGqkdA