Om onze mondelinge communicatie met ouders te ondersteunen maken we gebruik van een ouderportaal. In het ouderportaal kunt u:

- de NAW- gegevens vanuw kind aanpassen, wijzigingen in noodnummers etc doorgeven;

- de toetsresultaten van uw kind bekijken;

- belangrijke notities en verslagen van gesprekken vinden; in ons leerlingvolgsysteem leggen we belangrijke gesprekken met afspraken en handelingsafspraken vast en delen deze met u;

- de jaarplanning inzien;

- de handelingsplannen inzien en volgen als uw kind een individueel handelingsplan heeft.

 

Aan het begin van het schooljaar heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord gekregen. Mocht u het kwijtgeraakt zijn, dan kunt u een mail sturen naar directie@nhswaddinxveen.nl

Inloggen op het ouderportaal kunt u hier.