Oudercommissie 

Het doel van onze oudercommissie (OC) is de veelheid van schoolactiviteiten te coördineren
en ouders te zoeken voor de verschillende activiteiten die in een schooljaar plaatsvinden. De OC regelt een aantal zaken die:
a. teamondersteunend zijn.
b. coördinerend zijn voor de inzet van ouders op onze school.


De OC functioneert onder eindverantwoordelijkheid van de directeur. De samenstelling van de OC valt onder de verantwoordelijkheid van de MR. De OC bestaat uit ouders en een teamlid (de contactpersoon van en naar het team) en is zodanig samengesteld dat de verdeling over onderbouw en bovenbouw redelijk in evenwicht is.


De oudercommissie is als volgt
samengesteld:
Mark Oudijk
Esmiralda Vermeulen
Anita vd Wildt
Maaike Cammeraat
Anja v Vuuren
Renate Schalkoord
Marije Visser


U kunt per mail contact opnemen met de OC via ocbethel@nhswaddinxveen.nl.