Logo

We willen het volgende duidelijk maken met ons logo:

Onze school is in de eerste plaats een school voor kinderen. Het logo stelt twee kinderen voor bij een ladder. De kinderen symboliseren onze christelijke school. De ladder is er om op te klimmen van groep naar groep, maar ook in ontwikkeling en naar een doel.

Het hoogste doel dat wij als team van de Bethelschool willen bereiken is, dat onze leerlingen de Heere Jezus leren kennen als de Zoon van God, de Verlosser, die door Zijn verlossend werk mensen vrijmaakt van zonden.

Het verhaal van jacons droom te Bethel kunt u lezen in Genesis 28: 10 t/m 15.

Als we onze missie, onze schoolnaam en de betekenis van ons Logo kernachtig samenvatten, dan komen we op:

'Een thuis voor elk talent!'

Met dit motto willen we het volgende verwoorden:

Het woordje thuis verwijst naar onze schoolnaam. (Bethel betekent: huis van God) Onze schoolnaam is verbonden aan het Huis van God, en aan Zijn Naam. We willen kinderen graag De weg wijzen naar de Toekomst, die er is in Jezus Christus.

In het woordje thuis ligt voor ons nadrukkelijk ook het bieden van veiligheid en warmte, waardoor het kind zich goed kan ontwikkelen. Een positief pedagogisch klimaat is de basis van waaruit wij werken.

Met het woordje elk maken we duidelijk dat elk kind er mag zijn met zijn of haar eigen talenten. We willen nadrukkelijk niet alleen een school zijn voor goede leerprestaties. We willen een school zijn waar we alle talenten van kinderen, dus ook creatieve, sportieve en sociale talenten tot bloei laten komen.

Wij proberen voor elk kind passend onderwijs te geven. In sommige gevallen is het voor een kind beter om naar een andere school te gaan waar meer mogelijkheden zijn om het kind de specifieke zorg en aandacht te geven die het nodig heeft.

Met het woordje talent laten we zien dat we het beste in kinderen naar voren willen laten komen. We hebben hoge en positieve verwachtingen van kinderen. We willen kinderen leren hun eigen talenten in te zetten voor zichzelf en voor de ander