Voordat u uw kind inschrijft op een school is het verstandig om u eerst te oriënteren. U kunt daarvoor een informatiepakket aanvragen.

Stuur een mailtie naar directie@nhsbethel.nl of bel even: 0182-617811

Natuurlijk kunt u de oriëntatie voortzetten door een kennismakingsgesprek te voeren met de directeur, Aart Jan Damsteeg. U wordt rondgeleid door de school. Het verdient aanbeveling om dit onder lestijd te doen, u ziet de school dan in bedrijf. Bij het inschrijven van kinderen is het de bedoeling dat elke ouder een kennismakingsgesprek heeft gevoerd.

Na het kennismakingsgesprek kunt de administratieve kant afwikkelen door het inschrijfformulier in te vullen.

Zodra u het inschrijfformulier heeft retourneerd ontvangt binnen zes weken een bevestiging dat uw kind staat ingeschreven.

 

Op 16 februari is er een open lesmorgen. U bent dan welkom tussen 9.00 uur en 12.00 uur en u kunt vanaf 9.15 uur in alle groepen even kijken.

 

Omdat we een toename van het aantal leerlingen zien is het belangrijk dat u zich tijdig opgeeft. We gunnen elk kind Christelijk Onderwijs en willen niet met wachtlijsten werken. Daarom doet u ons een groot plezier om uw kind tijdig op te geven. u mag uw kind al vanaf het tweede jaar opgeven.