Nadat u hebt kennisgemaakt en een gesprek heeft gehad met de directeur kunt u uw kind inschrijven. Bij het inschrijfformulier is ook een document waarin we de schoolidentiteit hebben omschreven. U wordt gevraagd deze identiteit te onderschrijven, danwel te respecteren.

Nadat uw inschrijfformulier bij de school is ingeleverd ontvangt u binnen zes weken een afschrift en bevestiging van de inschrijving.

Daarna zal school ongeveer twee maanden voor komst van uw kind contact met u opnemen. In het algemeen zijn er de volgende instroommomenten:

- Uw kind is in of net voor de zomervakantie jarig. Dan start uw kind direct na de zomervakantie. Uw kind wordt voor de vakantie uitgenodigd voor een wenmiddag. Tijdens deze wenmiddag maken alle kinderen kennis met de juf of meester van de groep volgend cursusjaar. We raden het af om net voor de zomervakantie in te stromen. Dan is uw kind heel kort in een groepje en moet direct na de vakantie in een andere groep starten.

- Uw kind is na de zomervakantie voor of op 1 oktober jarig: uw kind is welkom direct na de vakantie.

- Uw kind is na 1 oktober jarig? Meestal stroomt uw kind met enkel andere kinderen die net vier worden in op enkele vaste instroommomenten. Deze momenten worden tijdig met u gecommuniceerd. Er is van te voren een wenmoment. Kinderen die in december jarig zijn: we treden graag even in overleg wat het beste instroommoment is. Soms is het verstandiger om na de kerstvakantie te starten. De decembermaand is een drukke maand om in te stromen.

- Als de kleutergroepen vol zijn proberen we een instroomgroep te starten. Dat is elk jaar maatwerk.  

Heeft u vragen over het startmoment in specifieke situaties: neemt u gaarne even contact op met school.