Onze schooltijden zien er als volgt uit:

- Ochtendpauze: groep 3, 7, 8 van 10.25 - 10.40 uur, groep 4, 5, 6 van 10.40 -10.55 uur

- Toezicht op het schoolplein: Iedere dag wordt er door een of twee van de groepsleerkrachten toezicht gehouden op het schoolplein van 8.15 - 8.30 uur, van 10.25 - 10.55 uur en van 13.00 - 13.15 uur. Na schooltijd houden de collega’s uit groep 1 en2 toezicht tot de kleuters zijn opgehaald.

- Kleuters zijn vanaf 10 minuten voor aanvang van de lessen welkom in de klas. De groepsleerkracht is dan aanwezig om toezicht te houden.

- In 8 leerjaren wordt er minimaal 7520 uur lesgegeven.