Het is goed als ouders eerst kennismaken voordat zij besluiten hun kind op onze school in te schrijven. U vertrouwt uw kind immers aan de zorgen van school toe en dan is het belanrgijk dat er vertrouwen is en dat u weet waar we als school voor gaan en voor staan!
* U kunt daarom een informatiepakket aanvragen via de directie: 0182-617811 of directie@nhsbethel.nl In dat pakket zit o.a. een schoolgids, een nieuwsbrief en ook een inschrijfformulier. ( ook hieronder te downloaden)
* Vervolgens maakt u een afspraak met de directie voor een kennismakingsgesprek. In dat gesprek wordt verteld waar de school voor gaat en voor staat en maken we kennis met elkaar. We maken graag kennis met u en we zijn geïnteresseerd in uw kind. Belangrijk aspect van onze school is dat we een school willen zijn waar Gods Liefde centraal staat. Ouders vragen we om de grondslag van de school te onderschrijven, dan wel te respecteren. ( zie omschrijving identiteit hieronder) Een ander belangrijk gesprekspunt is de vraag naar welke 'onderwijsbehoefte' uw kind heeft. In sommige situaties zullen we op zoek gaan naar de meest geschikte plek voor uw kind om passend onderwijs te geven, als we niet aan deze onderwijsbehoefte kunnen voldoen. Uw kind mag hier uiteraard bij zijn, meestal duurt een kennismakingsgesprek ongeveer drie kwartier.
* U kunt er ook voor kiezen om begin 2017 onze open lesmorgen te bezoeken tussen 9.30 uur en 12.00 uur. U krijgt een indruk van onze school. Tijdens de open lesmorgen is zowel de directie als de onderbouwcoördinator beschikbaar om één en ander te vertellen over de school. Zie flyer. Update en datum volgt z.s.m.
* We waarderen het buitengewoon als u uw kind tijdig opgeeft. Voor ons betekent tijdig: als het kind 2 jaar is geworden. Hoe meer ouders hun kind tijdig opgeven, hoe een beter zicht er is op welke kinderen er instromen. Dat maakt dat we de formatie van het team ook goed daarop kunnen afstemmen. Zie de advertentie hieronder. Gezien de toestroom van kinderen is dit voor ons van groot belang. Deze opmerking geldt ook voor ouders die al kinderen op onze school hebben.
* Nadat het inschrijfformulier door u is ingeleverd, ontvangt u van ons binnen zes weken een bevestiging dat uw kind is ingeschreven. Krijgt u deze bevestiging niet, wilt u dan even contact opnemen? Als het formulier niet is verwerkt, dan zou uw kind 'vergeten' kunnen worden. Bij deze bevestiging treft u ook een overzicht aan van alle gegevens die ons bekend zijn van uw kind. We vragen u dit goed te controleren, zodat uw kind correct staat ingeschreven.